Navigation

MATEMATYKA

klasa 4

 

 

Poniżej umieściłam 3 punkty, które mogą pomóc Ci przygotować się do sprawdzianu:
1. Przypomnienie sposobów rozwiązywania różnych typów zadań ze skali
2. adres strony internetowej na której są testy ze skali
3. Zadania do rozwiązania
Życzę miłej pracy


przypominam jak rozwiązuje się zadania ze skali

 

 

Zadania ze skalą:

1. Obliczanie odległości rzeczywistej (w terenie)
Zmierzyliśmy  odległość z Poznania do Warszawy - 7 cm, na mapie w skali
1:4000000. Ile to jest km w rzeczywistości?
7 cm x 4000000 = 28000000 cm = 280 km

2. Zamiana skal:
Zamienić skalę liczbowa 1:2000000 na skalę mianowaną
1cm ---- 2000000 cm
1cm ---- 20000 m
1cm ---- 20 km
Czyli 1cm na mapie odpowiada 20 km w rzeczywistości
Zamienić skalę mianowaną 1 cm --- 50 km na skalę liczbową
1cm ---- 50 km
1cm ---- 50000 m
1cm ---- 5000000 cm
Czyli skala liczbowa 1:5000000

3. Obliczanie odległości na mapie:
Odległość z Zakopanego do Szczawnicy wynosi 40 km. Ile to będzie cm na mapie w skali 1:1000000?
40 km = 40000 m = 4000000 cm
4000000 cm : 1000000 = 4 cm

4. Obliczanie skali mapy:
Odległość z Warszawy do Paryża wynosi 1400 km. Jaka jest skala mapy na której ta odległość wynosi 7cm?
7 cm odpowiada 1400 km
7 cm odpowiada 140000000 cm
1 cm odpowiada 20000000cm
1 : 20000000
Czyli szukana skala wynosi 1:20000000

 

oto link do strony na której są testy ze skali
kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

    Prostokąty , okręgi  i skala 

 


Zad 1 Blat ławki szkolnej ma 120 cm długości i 50 cm szerokości .

          Narysuj ten blat w skali 1:10 .

Zad 2 Narysuj kwadrat o boku 6 mm w skali 5:1 .

Zad 3 Wymiary prostokąta narysowanego w skali 3:1 wynoszą 9 cm i 6 cm .

          Narysuj ten prostokąt w skali 1:1 .

Zad 4 Na prostokątną ramę obrazu Tomek zużył 2m 40 cm listewek .

          Jaką długość miał dłuższy bok ramy obrazu ,

           jeżeli jej krótszy bok miał długość 50 cm ?

Zad 5 Narysuj okrąg o promieniu 4 cm .Jaką długość ma średnica tego koła ?

           Zaznacz cięciwę i łuk .

Zad 6 Na mapie w skali 1 :2000000 z miasta A do miasta B jest odległość 5 cm .

          Jaka jest odległość rzeczywista między tymi miastami ?

Zad 7 Podaj definicje : kwadratu , promienia , przekątnej czworokąta .

Zad 8 * Przekątna o długości 15 cm dzieli prostokąt na dwa trójkąty , których

           suma obwodów wynosi 72 cm . Oblicz obwód tego prostokąta .

 

 

 

 

MATEMATYCZNE ZOO

wARTE POLECENIA INTERAKTYWNE ZADANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS 1-6

           http://www.matzoo.pl/index/index.php

 

News

Contact

  • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 39 w Pruszkowie
    05-800 Pruszków
    ul. Kościelna 5
    konto bankowe: 10 1240 1053 1111 0000 0488 2394
  • 22 758 21 59

Photogallery